DOCV. Decret de creació de l’Alt Consell Consultiu de RTV

Vos adjuntem l’enllaç al Diari Oficial de la Comunitat Valenciana on podreu accedir al Decret 112/2015, de 17 de juliol, del Consell, pel qual crea l’Alt Consell Consultiu de Radiodifusió, Televisió i Altres Mitjans de Comunicació, per al desplegament de l’article 56 de l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.