El següent document és fruit del treball conjunt de les diverses comissions de la MESAV i és el resultat del consens de moltes persones amb una extensa trajectòria professional. En ell es concreten les propostes per a una política audiovisual coherent i per al funcionament del Consell de l’Audiovisual Valencià, el model de gestió i els òrgans interns i externs de control de la nova RTV pública valenciana, i s’adjunta un document sobre l’estat de les instal·lacions de Radiotelevisió Valenciana i la possibilitat d’una ràpida recuperació de les seues emissions.

En aquest document la MESAV manifesta públicament la seua posició respecte a les necessàries mesures de reactivació del sector audiovisual valencià i concreta també alguns aspectes que poden ajudar a definir el procés de recuperació de RTVV i el futur model de radiotelevisió autonòmica de proximitat, des del punt de vista del sector audiovisual de la nostra comunitat.

La MESAV representa a moltes sensibilitats, algunes enfrontades històricament. Però hem sabut deixar a un costat els legítims interessos particulars de cada col·lectiu. I ara ens trobem davant la responsabilitat de retornar a la societat valenciana una de les eines que ha d’ajudar a construir una comunitat més moderna, més culta, més informada…

Ací podeu consultar el text de la Proposició de Llei per a la Recuperació de RTVV que va ser presentada el passat 17 de setembre al Palau de les Corts, signada per Fran Ferri, Síndic del Grup Parlamentari Compromís, Manuel Mata, Síndic del Grup Parlamentari Socialista, i Antonio Montiel, Síndic del Grup Parlamentari Podemos-Podem.

Ací podeu consultar l’Informe Bases per a la renovació de l’espai comunicatiu valencià i la restitució del servei públic de radiotelevisió sorgit com a encàrrec del Fòrum Social de l’Audiovisual Valencià, que es va constituir en les Corts Valencianes el  7 de setembre de 2016, per iniciativa del Grup parlamentari Podemos-Podem, amb el suport del Partit Socialista del País Valencià i de la Coalició Compromís. L’objectiu de l’informe ha sigut preparar un document que arreplegara proposades ja existents i es formularen les que es cregueren convenients, amb la finalitat de preparar el treball d’una futura Comissió Parlamentària sobre comunicació.

Recull de documents que varen ser llegits i/o afegits a l’informe de la Comissió d’Experts en Comunicació de les Universitats Valencianes (CECUV) en el II Fòrum Social de l’Audiovisual celebrat a les Corts Valencianes el 30 de novembre de 2015, i d’altres que, tot i no haver sigut afegits al document en el Fòrum, ens permeten conéixer les diverses opinions del sector al voltant d’aquest tema.

Document de presentació de Fes Cultura, Pla Estratègic Cultural Valencià. Segons la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, aquest pla preten construir una política cultural valenciana que siga motor industrial, font de recuperació i innovació econòmica i també de millora de la competitivitat. Una cultura al servei de la democratització que satisfaça els drets culturals de la ciutadania, independentment de la condició econòmica o del lloc de residència.

El Pla Estratègic de l’Audiovisual Valencià és fruit del consens de les associacions més representatives en l’àmbit de la Comunitat Valenciana, i compta també amb les aportacions de destacats professors universitaris relacionats amb la comunicació audiovisual.