Constitució de la MESAV

Es constitueix la Mesa Sectorial de l’Audiovisual Valencià i ratifica un acord de base a partir del qual posarà en marxa diversos projectes.

Es posa en marxa la Mesa Sectorial de l’Audiovisual Valencià amb el suport de professionals de l’audiovisual, tant a títol individual com en representació de diverses associacions del sector. L’àmbit de la docència també dóna el seu suport a esta iniciativa amb diversos representants d’Universitats Valencianes i instituts de Formació Professional.

La Mesa ha ratificat un acord marc que palesa la magnitud de la catastròfica situació que pateix el sector professional de l’audiovisual com a conseqüència, entre d’altres, de les polítiques (o la manca de polítiques) públiques desenvolupades en els últims anys, i la necessitat d’una intervenció conjunta de tots els col•lectius professionals afectats.

Tot i remarcar la importància del tancament sobtat de RTVV, la Mesa es proposa treballar junt amb tot el sector audiovisual en el sentit més ampli, i ho farà des del pluralisme inherent, per augmentar la cohesió, d’acord amb les estratègies que elabore en el futur. Un futur en el qual inicialment es posa mans en l’obra a través de quatre grups que dedicaran els seus esforços al seguiment del patrimoni de RTVV, a la creació del Consell de l’Audiovisual, a posar en marxa un projecte de model de la nova RTVV i a elaborar un pla de futures polítiques de recuperació del sector.

La Mesa Sectorial de l’Audiovisual Valencià buscarà el suport d’entitats, associacions i particulars relacionats amb el sector, que defensen la reactivació del servei públic de ràdio i televisió i la potenciació de la creació audiovisual que reclama la societat valenciana.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.