Comunicat de la MESAV sobre l’Informe CECUV

El passat dimecres 18 de novembre es va presentar l’informe Bases per a la Renovació de l’Espai Comunicatiu Valencià i la Restitució del Servei Públic de Radiotelevisió, elaborat per la Comissió d’Experts en Comunicació de les Universitats Valencianes (CECUV) per encàrrec del Fòrum Social de l’Audiovisual Valencià, que es va constituir en les Corts Valencianes el 7 de setembre de 2016, per iniciativa del Grup parlamentari Podemos-Podem, amb el suport del Partit Socialista del País Valencià i de la Coalició Compromís. L’objectiu de l’informe ha sigut elaborar un document de treball que arreplegara i desenvolupara propostes ja existents amb la finalitat de preparar el treball de la Comissió Parlamentaria que s’encarregarà de redactar la futura llei.

Des de la MESAV valorem positivament el que considerem un gran treball de la CECUV, valent, rigorós i compromés, en el qual no només es mostra la implicació amb els diferents informes i documents presentats per la MESAV, sinó que els amplia, documenta i evoluciona.

Així, el document aposta per un model de televisió de proximitat, adaptat a les característiques industrials, culturals i lingüístiques de la nostra comunitat, sense perdre mai de vista la qualitat del producte.

Els experts de la CECUV posen l’accent també en la necessitat de crear els instruments que impedisquen els errors de gestió i la malifeta administrativa d’èpoques passades. Òrgans de control interns i externs com el Consell Valencià de Comunicació, la Comissió Parlamentària de Control, el Comité de Redacció o el Defensor de l’Audiència, són exemples que, recolzats amb l’adequada voluntat política, i afegits a models de governança basats en mandats marc i contractes-programa, permetran una administració transparent i justa tant de la informació com dels cabals públics.

Precisament, el desenvolupament del Mandat Marc facilitarà, entre altres coses, promoure els valors cívics, estimular la participació democràtica i transmetre una imatge igualitària, plural i no estereotipada d’homes i dones en la societat i convertir els mitjans audiovisuals en una eina per a la difusió de la cultura, la llengua i els valors constitucionals.

Des de la MESAV, com a ens aglutinador del sector audiovisual valencià, també volem remarcar la importància que té l’estructuració i distribució dels recursos que apunta l’informe de la CECUV, ja que assignaria a l’entramat empresarial del sector unes capacitats molt per damunt del que ha sigut la norma, afavorint no només la reactivació, sinó fins i tot la construcció d’un sector audiovisual fort i competitiu, permetent així la recuperació dels milers de llocs de treball ara desapareguts.

Més enllà del lògic debat al voltant de les xifres que aporta, en la MESAV som conscients de la finalitat d’aquest informe, i que el seu desenvolupament estarà sotmés a correccions, modificacions i/o ampliacions, però també pensem que és un magnífic punt de partida per a l’estabilització d’un sector estratègic de l’economia de la Comunitat Valenciana, font de riquesa i ocupació.